Kısaca alınan hibe ve destekler;

KOSGEB tarafından yeni vergi kaydı açacak işletmelere  ” Yeni Girişimci Desteği Programı ” ile 50.000,00 (ellibin) T.L. hibe (geri ödemesiz ) ve 100.000,00 ( yüzbin) T.L. geri ödemeli kredi desteği ile toplamda 150.000,00 ( yüzellibin ) T.L. destek sunulmaktadır.

Vergi kaydı bulunan, mevcut bir faaliyeti olan işletmeler için ise 15 farklı başlıktan oluşan ve toplamda 470.000,00 ( dörtyüzyetmişbin ) T.L. tutarında geri ödemesiz ( hibe ) olarak Genel Destek Ödemeleri sunulmaktadır.

Kredi Faiz Desteği ile işletmelerin kredi kullanımlarında faiz KOSGEB tarafından karşılanmaktadır.

Bazı dönemlerde çağrı üzerine açılan KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmelere hibe ve faiz destekleri proje bazında sunulmaktadır. Tüm bu desteklerden ve hibe uygulamalarından faydalanmak üzere tarafımıza başvurmanız uygun olacaktır.