Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri

  • Tekdüzen muhasebe sistemine ve diğer mevzuatlara uygun şekilde yasal defterlerin tutulması
  • Mali tabloların hazırlanması ve yönetime sunulması
  • Personel ve bordro hizmetleri
  • Firma bünyesinde muhasebe sisteminin kurulması
  • Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik