Vergi Danışmanlığı

  • Yararlanılması mümkün görülen vergi avantajlarının ve risklerinin tanımlanması, vergi planlamasının yapılması, vergiden kaçınma tekniklerinin işletmeye uygunluğunun tespiti.
  • Olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin belirlenmesi, raporlanması
  • Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler
  • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma
  • Vergi mevzuatı müşavirliği